วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

suffix

Words

 

Suffix

Root/Stem

Meaning

Abundance

- ance

Abundant

เต็มไปด้วย, มากมาย, อุดม

Deeply

- ly

Deep

อย่างลึกซึ้ง

Stable

- able

Stab

อย่างมีเสถียรภาพ

Emperor

- or

Empire

จักรพรรดิ

Buyer

- er

Buy

ผู้ซื้อ

Demonstration

- tion

Demonstrate

การพิสูจน์

Hopeless

- less

Hope

อย่างสิ้นหวัง

Especially

- ly

Special

เฉพาะอย่างยิ่ง

Presentation

- tion

Present

การนำเสนอ

Warmly

- ly

Warm

อย่างอบอุ่น

Occasion

- sion

Occasion

โอกาส

Presently

- ly

Present

ในอีกไม่ช้า, เร็วๆนี้

Cooler

- er

Cool

เครื่องทำความเย็น

Seductive

- tive

Seduce

ล่อลวง, ยั่วยวน

Widely

- ly

Wide

กว้างขวาง, แพร่หลาย

Admiration

- tion

Admire

ศรัทธา, การชื่นชม

Mysterious

- ious

Mystery

ลึกลับ, เป็นที่สงสัย

Beautiful

- ful

Beauty

สวยงาม

Gracefully

- ly

Graceful

มีมารยาท, งดงาม

Expression

- sion

Express

การแสดงออก, การแสดงเครื่องหมายหรือสูตร

Indulgence

- ence

Indulge

การหมกมุ่น, ความหลงระเริง

Sweetness

- ness

Sweet

หวาน, ไพเราะ, เป็นที่รัก

Receiver

- er

Receive

ผู้รับ

Festive

- tive

Festival

เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง

Highly

- ly

High

อย่างมาก, ในระดับสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น